Kloxo使用教程(10):〖网站设置〗——给网站绑定附加的域名

给网站绑定附加的域名

如果你有多个域名想绑定一个网站,kloxo也可以设置,反正kloxo功能强大,是VPS新手必要装备,高手可以直接跳过。

Kloxo使用教程(10):〖网站设置〗——给网站绑定附加的域名

Kloxo使用教程(10):〖网站设置〗——给网站绑定附加的域名:等您坐沙发呢!

发表评论

表情
还能输入210个字